การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เชิญร่วม ประกวดภาพถ่าย

หัวข้อ

หลงรัก...วิถีไทย

ประเภทที่ ๑

ภาคเหนือ ๑๗ จังหวัด

 1. กำแพงเพชร
 2. เชียงราย
 3. เชียงใหม่
 4. ตาก
 5. นครสวรรค์
 6. น่าน
 1. พะเยา
 2. พิจิตร
 3. พิษณุโลก
 4. เพชรบูรณ์
 5. แพร่
 6. แม่ฮ่องสอน
 7. ลำปาง
 1. ลำพูน
 2. สุโขทัย
 3. อุตรดิตถ์
 4. อุทัยธานี

มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด:

 • ประชาชนชาวไทยทั่วไป ไม่จำกัดเพศและอายุ

กำหนดส่งภาพ:

 • เริ่มโครงการประกวดภาพถ่าย ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มกราคม - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
 • ส่งภาพเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (สิ้นสุดเวลา ๑๘.๐๐ น.)

ประเภทที่ ๒

ภาคอีสาน ๒๐ จังหวัด

 1. กาฬสินธุ์
 2. ขอนแก่น
 3. ชัยภูมิ
 4. นครพนม
 5. นครราชสีมา
 6. บุรีรัมย์
 7. บึงกาฬ
 1. มหาสารคาม
 2. มุกดาหาร
 3. ยโสธร
 4. ร้อยเอ็ด
 5. สกลนคร
 6. สุรินทร์
 7. ศรีสะเกษ
 1. เลย
 2. หนองบัวลำภู
 3. หนองคาย
 4. อุดรธานี
 5. อุบลราชธานี
 6. อำนาจเจริญ

มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด:

 • ประชาชนชาวไทยทั่วไป ไม่จำกัดเพศและอายุ

กำหนดส่งภาพ:

 • เริ่มโครงการประกวดภาพถ่าย ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มกราคม - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
 • ส่งภาพเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (สิ้นสุดเวลา ๑๘.๐๐ น.)

ประเภทที่ ๓

ภาคกลางและตะวันออก ๒๖ จังหวัด

 1. กรุงเทพมหานคร
 2. กาญจนบุรี
 3. ฉะเชิงเทรา
 4. ชัยนาท
 5. นครนายก
 6. นครปฐม
 7. นนทบุรี
 1. ปทุมธานี
 2. ประจวบคีรีขันธ์
 3. พระนครศรีอยุธยา
 4. เพชรบุรี
 5. ราชบุรี
 6. ลพบุรี
 7. สระบุรี
 1. สิงห์บุรี
 2. สมุทรปราการ
 3. สมุทรสาคร
 4. สมุทรสงคราม
 5. อ่างทอง
 6. ชลบุรี
 7. ระยอง
 1. จันทบุรี
 2. ตราด
 3. สระแก้ว
 4. นครนายก
 5. ปราจีนบุรี

มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด:

 • ประชาชนชาวไทยทั่วไป ไม่จำกัดเพศและอายุ

กำหนดส่งภาพ:

 • เริ่มโครงการประกวดภาพถ่าย ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มกราคม - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
 • ส่งภาพเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (สิ้นสุดเวลา ๑๘.๐๐ น.)

ประเภทที่ ๔

ภาคใต้ ๑๔ จังหวัด

 1. ชุมพร
 2. ระนอง
 3. สุราษฎร์ธานี
 4. พังงา
 5. ภูเก็ต
 1. กระบี่
 2. นครศรีธรรมราช
 3. ตรัง
 4. พัทลุง
 5. สงขลา
 1. สตูล
 2. ปัตตานี
 3. ยะลา
 4. นราธิวาส

มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด:

 • ประชาชนชาวไทยทั่วไป ไม่จำกัดเพศและอายุ

กำหนดส่งภาพ:

 • เริ่มโครงการประกวดภาพถ่าย ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มกราคม - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
 • ส่งภาพเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (สิ้นสุดเวลา ๑๘.๐๐ น.)

อ่านกติกาการประกวด